Praha
-
Brno
-
Bratislava
Język: Polski

Odliczenie podatku VAT

Odliczenie podatku VAT jest możliwością przeznaczoną dla firm zarejestrowanych do zapłaty podatku od wartości dodanej w właściwym organie podatkowym.

Dla możliwości odliczenia VAT, konieczne jest zakupić samochód za granicą w cenie netto. W przeciwnym razie nie będzie możliwe odliczyć podatek VAT.

Problem jest, że aktualnie ponad 60% handlowców nie sprzeda samochód w cenie netto z powodu, że sami handlowcy kupują z podatkiem i następnie długo czekają na zwrot VATu, z niepewnym wynikiem. Tym by handlowcy musieli sprzedawać za dużo niższą cenę, niż w rzeczywistości zapłacili przy zakupie samochodu. Niepewność rozliczenia a zwrotu VAT polega na ciągłym prześladowaniu dealerów, którzy żądają refundację od władz finansowych, przeprowadzanie kontroli, udzielanie absurdnych kar i fajntazyjnych błędów ( brak kopii ID, tylko kopia paszportu itp. ) , które są często powodem nie zwrócenia podatku VAT.

W tym celu można skorzystać z usług naszej niemieckiej firmy Escar GmbH z siedzibą w Frankfurcie.

Usługa kupna i sprzedaży pojazdów w celu odliczenia VAT jest w cenie 400 EUR.