Praha
-
Brno
-
Bratislava
Jazyk: Slovenčina

Dovoz áut z Rakúska

Ponuka áut v Rakúsku je na podobnej kvalitatívnej úrovni ako v Nemecku. Je to bohatá krajina s kvalitnou sieťou ciest a podobnými prísnymi technickými prehliadkami. Je bližšie ako Nemecko a od toho sa odvíjajú aj ceny. Sú vyššie ako vo vzdialenejších častiach Európy, no napriek tomu sa veľakrát obchod vyplatí vzhľadom na ušetrené náklady na dopravu.

Náklady na obstaranie vozidla z Rakúska sú súčtom samotnej ceny auta u predajcu v Rakúsku + cena dovozu + cena prihlásenia.

Jednoduchý príklad:

Ford Mondeo stojí 10.000,- €
Cena dovozu 395,- €
Cena prihlásenia 600,- €
Náklady spolu 10.995,- €

Ak má vozidlo výkon vyšší ako 80kW je potrebné uhradiť zaň daň podľa tabuľky, ktorú nájdete v záložke prihlasovanie.