Praha
-
Brno
-
Bratislava
Jazyk: Slovenčina

Prihlasovanie auta

Prihlasovanie vozidla je poslednou fázou pred jeho odovzdaním. Začína sa prekladmi dokumentov od dovezeného vozidla a pokračuje cez vybavenie kontrol technického stavu, kontroly originality a zahájení konania úrade dopravy. Končí sa na dopravnom inšpektoráte, kde polícia SR pridelí vozidlu registračné číslo - ľudovo povedané ŠPZ.

Základným úradom pre vybavovanie formalít je príslušný úrad dopravy, ktorý má na vybavenie vašej žiadosti 30-dňovú lehotu. Keď načítate ostatné úkony ako sú preklady, DI a iné doba na prihlásenie sa môže vyšplhať až na viac ako mesiac. V súčasnosti sa nám darí vmestiť všetky tieto úkony približne do 10 pracovných dní a to najmä vďaka využívaniu našej vlastnej sieti profesionálov prepisy.sk

Cena za prihlásenie dovezeného vozidla je jednotná 600,-Eur, avšak celkové náklady na obstaranie dovezeného vozidla sa navyšujú v závislosti od výkonu motora podľa nasledovnej tabuľky.

Výkon motora Výška správneho poplatku
Do 80 kW 33 €
nad 80 kW do 86 kW 90 €
nad 86 kW do 92 kW 110 €
nad 92 kW do 98 kW 150 €
nad 98 kW do 104 kW 210 €
nad 104 kW do 110 kW 260 €
nad 110 kW do 121 kW 360 €
nad 121 kW do 132 kW 530 €
nad 132 kW do 143 kW 700 €
nad 143 kW do 154 kW 870 €
nad 154 kW do 165 kW 1 100 €
nad 165 kW do 176 kW 1 250 €
nad 176 kW do 202 kW 1 900 €
nad 202 kW do 228 kW 2 300 €
nad 228 kW do 254 kW 2 700 €
nad 254 kW 3 900 €

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,1
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06