Praha
-
Brno
-
Bratislava
Jazyk: Slovenčina

Platby

Platby sú rozdelené do dvoch častí: (PRED dovozom a PO dovoze)

PRED dovozom (50% z ceny vozidla + dovoz)

Prvú platbu vo výške 50% z ceny vozidla budete platiť po podpise zmluvy na náš bankový účet, ktorý je uvedený v zmluve. Platbu môžete vykonať prevodom alebo priamym vkladom v banke. V oboch prípadoch od banky obdržíte potvrdenie o úhrade a nám príde notifikácia prostredníctvom SMS. Pred dovozom je potrebné tiež uhradiť zálohu na platbu za dovoz. Jej výška závisí od krajiny, z ktorej sa vozidlo bude dovážať.

PO dovoze (50% z ceny vozidla + prihlásenie)

Druhá platba je zložená z doplatku za vozidlo (zvyšných 50%) a zaplatení poplatkov za prihlásenie. Doplatok za vozidlo opäť uhradíte na náš účet. Prihlásenie sa platí zvlášť, tiež prevodom na účet alebo v hotovosti. Poplatok za túto službu je uvedený v cenníku a tiež v zmluve. Prihlásenie má rovnakú cenu pre všetky vozidlá, líši sa len daňou za výkon. Ak nie je dohodnuté inak, doplatok za vozidlo a poplatok za prihlásenie budete platiť do 2 dní po dovoze vozidla.