Praha
-
Brno
-
Bratislava
Jazyk: Slovenčina

Odpočet DPH

Možnosť odpočtu DPH je určená len pre podnikateľské subjekty zaregistrované k platbe dani z pridanej hodnoty na príslušnom daňovom úrade.

Pre potreby možnosti odpočítania DPH z dovážaného vozidla je nevyhnutné vozidlo nakúpiť v zahraničí bez DPH – v cene netto. Inak už z vozidla nebude nikdy v budúcnosti možné DPH odpočítať.

Problémom v súčasnej dobe je fakt, že viac než 90% predajcov vám vozidlo v netto cene (teda bez DPH) nepredá. Dôvodom je najmä fakt, že obchodník takto predáva vozidlo za menej peňazí ako ho sám kúpil (kupoval s DPH) a od finančného úradu žiada vrátenie DPH, na ktoré musí dlho čakať s neistým výsledkom. Neistota spočíva v neustálom šikanovaní obchodníkov, ktorí žiadajú od finančných úradov vrátky DPH vykonávaním kontrol, udeľovaním pokút za absurdne a vymyslené chybičky (chýba kópia OP a obchodník má len kópiu CP a pod.) a v konečnom dôsledku často-krát vedú k nevráteniu žiadanej DPH.

Pre tieto účely využívame služby našej sesterskej nemeckej spoločnosti ESCAR GmbH so sídlom vo Frankfurte.

Služba nákup a predaj vozidla za účelom možnosti odpočtu DPH - teda v cene netto, je spoplatnená sumou 400,- €
(pre vozidlá v cene do 20.000,-€ netto).