Praha
-
Brno
-
Bratislava
Jazyk: Čeština

Přihlašování vozidla

Přihlašování vozidla je poslední fází před jeho odevzdáním. Vůz nejdříve převezeme na změření emisí, později na STK. Po vystavení obou protokolů, zahájíme řízení na příslušném úřadě dopravy. V závislosti od okresu se lhůta pro vystavení technického průkazu a přidělení poznávacích značek může lišit, avšak zpravidla jsou věci do týdne vyřízeny.
Poplatek za přihlášení do evidence je jednoný pro všechna vozidla do 3,5 t bez ohledu na jejich věk, výkon nebo jiné parametry. Výjimkou je pouze emisní norma, která zakládá u starších aut povinnost uhradit poplatek dle níže uvedené tabulky.
Jednotný poplatek, za který Vám dovezené vozidlo zaregistrujeme na úřadě dopravy je 10.000, -Kč

Doklady, které budeme potřebovat:

• Originál velkého i malého technického průkazu vozidla

• Doklad o nabytí vozidla – kupní smlouvu, fakturu, leasingovou smlouvu

• Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – zelená karta

• Doklad o technické prohlídce – pokud se jedná o vozidlo, které již bylo předtím provozováno

• Protokol o evidenční kontrole vozidla (na nového vlastníka) – pokud se nejedná o nové vozidlo

• Souhlas vlastníka vozidla – je potřeba především u automobilů pořizovaných na leasing, kde je majitel odlišný

• Potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie

 

 

 Tabulka poplatků dle emisní třídy

Výše poplatků Emise vozidla
10 000 CZK nesplnění emisních norem
5000 CZK EURO 1
3000 CZK EURO 2
0 CZK EURO 3 a více