Praha
-
Brno
-
Bratislava
Jazyk: Čeština

Platby

Platby jsou rozdělené do dvou částí: ( PŘED dovozem a PO dovozu)

PŘED dovozem (50% z ceny vozidla + dovoz)

První platbu ve výši 50% z ceny vozidla budete platit po podpisu smlouvy na náš bankovní účet, který je uveden ve smlouvě. Platbu můžete uskutečnit převodem z účtu nebo přímým vkladem v bance. V obou případech od banky obdržíte potvrzení o úhradě a nám příjde potvrzení prostřednictvím SMS. Před dovozem je potřeba uhradiť i zálohu na platbu za dovoz. Její výše závisí na zemi, ze které se vozidlo bude dovážeť.

PO dovozu (50% z ceny vozidla + přihlášení)

Druhá platba je složená z doplatku za vozidlo (zbylých 50%) a zaplacení poplatků za přihlášení. Poplatek za přihlášení je uveden v ceníku a taky ve smlouvě. Pokud není dohodnuté jinak doplatek za vozidlo a poplatek za přihlášení budete platit do 2 dnů po dovozu vozidla na náš účet.